Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Het eerste gesprek bestaat uit een wederzijdse kennismaking. Dit gesprek is vrijblijvend en duurt
30 minuten. We bespreken wat voor jou de aanleiding is om coaching te zoeken en wat je zou willen bereiken. Doel van het gesprek is om helder te krijgen of je vraag geschikt is voor een coachtraject en
of je je prettig voelt bij mijn werkwijze. Mocht andere hulpverlening meer passend lijken, dan zal ik je hierover adviseren en zo mogelijk doorverwijzen.

Aanpak

Mijn aanpak is altijd maatwerk omdat iedere coachvraag anders is. Ik zet methoden en technieken in die het best aansluiten bij jouw persoonlijke vraag. Mijn benadering hierbij is positief en resultaatgericht.
Het doel is het (her)vinden en versterken van eigen krachten. Ik zie mezelf daarbij niet als ‘alwetende coach’, maar ga juist uit van een gelijkwaardige samenwerking.

De eerste gesprekken zijn gericht op het zorgvuldig verkennen van je huidige situatie. Hoe wordt deze
in stand gehouden en wat zijn de gevolgen daarvan? Daarna stellen we je gewenste situatie vast,
hoe je die kunt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt.

Vaak is het hebben van alleen ‘inzicht’ in je situatie onvoldoende om ook echt verandering in gang te zetten. Je zou coaching kunnen vergelijken met fysiotherapie. Een behandeling voor nekklachten kan direct verlichting geven, maar zonder aanpassing van je houding en oefening tussen de behandelingen door, blijven de nekklachten terugkomen. Zo is het ook met verandering van gedrag. Daarom gaan we bij coaching actief oefenen met nieuw gedrag, zowel tijdens als buiten de gesprekken om. Aan het einde van elk gesprek krijg je oefeningen mee om thuis verder aan je coachdoel te werken.

De gesprekken vinden 2-wekelijks plaats. Een coachtraject duurt gemiddeld 6 – 9 gesprekken. Afhankelijk van de coachvraag zijn er meer of minder gesprekken mogelijk.

Evaluatie

In de coachgesprekken werken we samen aan een helder omschreven doel. Daarom evalueren we regelmatig hoe het gaat en bekijken we steeds of datgene dat we bespreken en doen, bijdraagt aan het bereiken van je coachdoel. Waar nodig pas ik de ingezette methodieken aan.

Afronding

Ik coach je zo kort als kan en zo lang als nodig is. Als jij tevreden bent met het bereikte resultaat,
ronden we de coaching af. We kijken terug op de behaalde resultaten en vieren je successen.
Ook kijken we naar de gewenste resultaten voor de toekomst en wat je ervoor nodig hebt om het geleerde te blijven toepassen.