Praktisch

Gespreksduur en tarieven

Het kennismakingsgesprek duurt 30 minuten en is kosteloos. De duur van de coachingsgesprekken zelf is
60 minuten, tegen een tarief van €95 euro per gesprek. Zakelijke tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.

Betaling

Na afloop van een gesprek ontvang je de factuur per mail. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is
14 dagen na de factuurdatum.

Tarief bij verhindering en afwezigheid

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren worden afgezegd per mail. Bij afzegging binnen 24 uur wordt het gesprek alsnog gefactureerd.

Vergoeding van kosten

De kosten worden niet vergoed door ziektekostenverzekeringen.

Een deel van de kosten kun je mogelijk wel vergoed krijgen via:

de belasting, als particulier: de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zijn over het algemeen aftrekbaar van de belasting als studiekosten. Het doel van de coaching moet dan in verband staan met inkomenswerving en of verbetering van je positie op de arbeidsmarkt. Van de kosten die je opvoert kun je, afhankelijk van je inkomen, 30% – 50% terugkrijgen bij je aangifte inkomstenbelasting. Informeer naar de mogelijkheden bij je financieel adviseur of de belastingdienst. 

de belasting, als ZZP’er of ondernemer: de kosten voor coaching zijn voor ZZP’ers en zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dat geval is de BTW (21%) terug te vorderen.

je werkgever: zij kunnen bereid zijn om (een deel van) de kosten voor een coachtraject te betalen. Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. De kosten van een opleiding of cursus zijn vaak vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als effectiever ervaren omdat het maatwerk is. Informeer bij je leidinggevende, HR of P&O afdeling in hoeverre je werkgever een professioneel coachtraject kan vergoeden. De betaling loopt dan via je werkgever, de inhoud van het coachtraject blijft tussen ons. De kosten van coaching zijn voor de werkgever fiscaal aftrekbaar.

de Arbo-dienst van je bedrijf: in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts mogelijk mee aan een coachtraject. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching kan in dit kader worden ingezet ter verhoging van de psychische weerbaarheid, bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie, voorkoming van langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Neem hierover contact op met je bedrijfsarts of de Arbo-dienst.

een persoonsgebonden budget (PGB): met dit budget ben je in principe vrij om je eigen zorgverlener te kiezen voor wat je nodig hebt. Laat je hierover informeren bij de uitkerende instantie van je PGB (gemeente of SVB).

een arbeidsongeschiktheidsverzekering: deze vergoeden regelmatig coaching voor herstel en re-integratie. Bekijk de polisvoorwaarden of informeer bij je verzekeraar.

het UWV: als je een uitkering via het UWV ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie informeren naar beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

de overheid of gemeente: bij een laag inkomen is er soms bijzondere bijstand mogelijk vanuit de gemeente. Voor minima is er ook de zorgtoeslag. Als je hoge zorgkosten hebt kom je misschien in aanmerking voor compensatie vanuit de overheid.

je vrienden: vraag een aantal coachgesprekken cadeau voor je verjaardag (of een andere gelegenheid). Cadeaubonnen zijn voor ieder gewenst bedrag beschikbaar.

Privacy

Als psycholoog ben ik gebonden aan beroepsgeheim. Dit houdt in dat ik informatie die je aan mij verstrekt niet aan anderen geef zonder je uitdrukkelijke toestemming. Ik werk volgens de ethische code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze kun je inzien op www.psynip.nl.

Dit Privacystatement Emily Brugman Coaching legt uit hoe ik met de bescherming van persoonsgegevens omga, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Ontevreden of een klacht?

Het je vragen of opmerkingen over mijn diensten? Ben je niet tevreden? Laat het me weten. Ik ga graag met je in gesprek met als doel om er samen uit te komen.

Vragen?

Roept het bovenstaande nog vragen op of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact met me op.